TVÅ BÖCKER


           Vid beställning av båda böckerna samtidigt, att sändas i samma paket, blir priset för barnboken bara

                                  49 kr. Priserna för böckerna var för sig är inkl. frakt enligt här nedan.

Boken "Liv i längtan"   

  Innehållet i boken anges även på bokomslagets baksida. Jag har kommit till Svrige, som 16 årig ensamkommande flygtingbarn, i slutet av 50 talet. I del ett med titeln "Det är alltid sol ovan molnen" berättas om första åren i Sverige. Det var naturligtvis mycket som var annorlunda under 50 - 60 talet i Sverige, men hur var det med integrationen? Fanns det erfarenhet som kunde vara till nytta även nutid? "Trots  det medmänskliga stöd jag fick av andra, som underlättade min integration" var det ändå svårt att komma till rätta med allt i en främmande miljö. Utan tillräckliga språk - kunskaper och kännedom om gällande samhällssystem blir det förstås ännu svarare. 

    Jag gifte sig och blev far alldeles för tidigt, men när min hustru blev psykisk sjuk några år senare ställdes jag inför svåra beslut som skulle få långtgående konsekvenser.  I bokens andra del "Förlorad och återfunnen" betonas vikten av att psykiska sjukdommar inte får göras till någon tabu i umgänge med andra. Psykisk sjukdomär inte en skam och öppenhet kan underätta för anhöriga och drabbade. Psykiska sjukdomar borde i alla sammanhang likställas med andra svåra sjukdommar. Tyvärr förefaller psykiatrin fortfarande vara en eftersatt disiplin i medicinisk forskning.

  Gemensamt med för båda dessa frågor är att medmänsklig förståelse, socialinkluderande förbygger vilsenhet och gör livet lättare för de berörda.

  Genom min egen livserfarnhet har jag funnit hur stor betydelse gudstro kan ha i ens liv. Själslig tomhet förstärker livets svårigheter och gör det svårt att känna äkta glädje och tacksamhet. God fysisk och mental hälsa är inte allt. Bristande ödmjukhet och övertro på sin egen förmåga kan göra det mesta svårare i fleta sammanhang.

  Bokens intäckter doneras till Psykiatrifonden, UNHCR och Open Doors.(en organisationsom ger stöd åt förföljda och förtryckta kristna)För pris och beställning m.m. se information om webshop nedan. 

Barnboken "Svante         salamanderfångaren" 

  Bokens innehåll framgår även här av bokomslagets baksida. Berät-telsen handlar om Svante, fyra år. Han tycker om att vara ute i naturen. Hos mormor och morfar är deras trädgårdsdamm mest spännande. Där finns grodor, grodyngel, trollsländor och insekter  Förra året hittade Svante och hans stora syster  till och med salamandrar. Svante vill så gärna hitta salamandrar i år också. 

  Boken är skriven för barn i åldrarna tre till sju år. Boken är lättläst och kan även användas av barn  som en läsbok. "Bokens syfte är att barn redan i tidiga år skall kunna ta ansvar för djur och natur". Berättelsen bör också lära barn känna glädje i att inte skada djur och att hjälpa andra."  


            Klicka på "Komma igång" för att  gå till webbshop


 Klicka på den bok som intresserar dig. Välj antal. Tryck på knapen Köp och därefter "varukorgen ". När Beställningssammanställning visas, tryck på knappen "Fortsätt att handla". Där skall fyllas i alla de nödvändiga uppgifterna som behövs för att köpet skall kunna genomföras och för leverans. Observera köpet är fullbordad först när du klickar på knappen "Lägg till beställningen"